Reza Malekian, professor vid Malmö universitet, har förärats en plats på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista år 2023. Hans forskningsprojekt handlar om att upptäcka hjärtrubbningar i tid genom en bärbar sensorenhet som registrerar hjärtats EKG-signaler.

– Att hamna på IVAs 100-lista är väldigt betydelsefullt eftersom det innebär att vår forskning får större möjlighet att nå ut och bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Reza Malekian och fortsätter:

– Förhoppningsvis leder det även till att vår forskning kring intelligenta sensorer synliggörs mer, att det breddar vårt nätverk av partners som stödjer vår forskning och att det kan sammanföra oss med ett vårdproduktföretag som vill integrera vår slutgiltiga sensorenhet i sin produkt, säger Reza Malekian som är knuten till forskningscentrumet Internet of Things and People (IOTAP) vid Malmö universitet.

Elektroder utan hudkontakt

Målet med forskningsprojektet är att utveckla en bärbar enhet som kan mäta EKG-signaler med endast två elektroder som inte har någon kontakt med patientens hud; där en intelligent EKG-sensor lär sig att känna igen olika hjärtslagstillstånd och genom intelligenta algoritmer upptäcka hjärtarytmier.

För att lyckas med det använder man sig av aktiva elektroder (istället för passiva) som är mer lämpliga för kontinuerliga signalmätningar och som bättre reducerar störningar som kommer från kablarna via inre och yttre störningar, exempelvis från andra elektroniska enheter. Systemet kommunicerar via Bluetoth Low Energy (BLE) som överför data med låg effekt.

– Att bli utvald till IVAs 100-lista är också ett erkännande och en bekräftelse på att vår forskning har en direkt inverkan på människors hälsa

Reza Malekian, professor vid Malmö universitet

 

Enligt WHO orsakas ungefär en tredjedel av alla dödsfall varje år i världen av hjärt- och kärlsjukdomar. Och enligt European Heart Network över 1,8 miljoner förtida dödsfall i EU, vilket motsvarar 37 procent av alla dödsfall i EU.

Ska förena forskare och företag

Syftet med IVAs 100-lista är att sätta ljuset på samtida forskning och underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Till årets lista eftersöktes forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

– Att bli utvald till IVAs 100-lista är också ett erkännande och en bekräftelse på att vår forskning har en direkt inverkan på människors hälsa, där våra intelligenta sensorer tillhandahåller sjukvård till vem som helst, när som helst och var som helst, säger Reza Malekian.

 

Text: Magnus Erlandsson

 

Mer om IVAs 100-lista

100-listan 2023 är öppen för ansökan från forskare och forskarteam som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.

Syftet med IVAs 100-lista är att sätta ljuset på samtida forskning, och underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter.

IVAs 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Initiativet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Almi, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen och Sveriges högskolor och universitet.

Årets 100-lista offentliggörs den 10 maj 2023.