Ukrainska flyktingar med erfarenhet av skolundervisning går just nu en introduktionskurs till det svenska skolsystemet på Malmö universitet. Efter att ha genomfört kursen kan deltagarna jobba exempelvis som lärarassistenter i den svenska skolan.

Kursen ges på uppdrag av Skolverket.

– Vi är glada att Malmö universitet så snabbt har kunnat sätta upp en grundläggande kurs om svensk skola för ukrainare med pedagogisk bakgrund. På detta sätt kan de snabbare komma in i och stödja ukrainska elever i svensk skola när höstterminen drar i gång, säger Katarina Tiväng, stabschef på Skolverket.

Kursen startade den 18 juli och gensvaret har varit stort. Anders Linde-Laursen, dekan vid Fakulteten för lärande och samhälle, glädjer sig åt att Malmö universitet kan ge kursen.

– Vi är först i landet med att ge en kurs för denna grupp redan nu i sommar. Tre dygn efter att vi publicerat information om kursen hade vi över 80 ansökningar till 40 platser, säger han och fortsätter:

– En kurs för människor med en bakgrund i ukrainsk förskola och skola är Fakulteten för lärande och samhälles bidrag till att skapa anställningsmöjligheter. Det gagnar inte bara deltagarna utan det kommer att kunna ge stöd åt de barn från Ukraina som nu registreras som elever i svensk skola och förskola. En grupp lärare från fakulteten har visat väldigt stort engagemang i att organisera denna kurs.

Fler kurser framöver

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i det svenska skolsystemet, inklusive förskolan, och om relationen mellan lärare och elever. Kursen ska också bidra med kunskap och förståelse för den svenska skolan kopplat till demokrati och mänskliga rättigheter. Didaktik, lärprocesser och kulturella frågor står också på schemat.

Efter att ha avslutat den fyra veckor långa kursen kan deltagarna jobba som exempelvis lärarassistenter i olika skolor i Sverige.

Malmö universitet planerar att, förmodligen kommande läsår, ge en högskolepoänggivande kurs med liknande innehåll. Detta kommer att göras i samarbete med flera andra läsoäten – Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Högskolan Dalarna. På lite längre sikt planerar dessa lärosäten att i samarbete med Skolverket också ett kurspaket som kan översättas och som riktar sig till grupper av flyktingar med lärarbakgrund som anländer vid senare tillfälle från andra länder än Ukraina.

Text: Kristina Rörström

Sommarkurs: An Introduction to the Swedish School System – for Ukrainian Refugees with Experience of Teaching and Instruction

Kontakt vid pressförfrågningar:

Anders Linde-Laursen, dekan vid Fakulteten för lärande och samhälle, 072-566 63 74, anders.linde-laursen@mau.se