Odontologiska fakulteten har utsett Per Dahlberg till ny hedersdoktor vid Malmö universitet. Han tilldelas utmärkelsen för att som föreläsare ha inspirerat generationer av nya tandtekniker och tandläkare.

Per Dahlberg har varit verksam som tandtekniker i Malmö i 50 år, och har under sin långa karriär varit flitigt anlitad som gästföreläsare vid tandtekniker- och tandläkarutbildningen på Odontologiska fakulteten.

– Det känns både hedrande och ofattbart att kunna kalla mig hedersdoktor, säger Per Dahlberg.

Per Dahlberg började arbeta som 16-åring på Malmös första storlabb. Efter två år blev han antagen som elev vid Statens tandteknikerskola. 1989 öppnade han egen tandteknisk verksamhet och kom därigenom i kontakt med många kunder som hade en koppling till Tandvårdshögskolan.

Ett fruktbart samarbete utvecklades och Per Dahlberg fick allt fler uppdrag från fakulteten, där han varit verksam som föreläsare och kursgivare sedan 90-talet och framåt.

Beskrivs som en ovärderlig resurs till protetikteamet
– Det har varit väldigt kul att möta både unga och äldre som ska ge sig in i yrket, och att kunna så ett frö som de förhoppningsvis kan odla vidare. Samarbetet har också inneburit att jag kunnat ta del av ny forskning och ta upp frågeställningar med forskare som i sin tur bidragit i mina möten med patienter.

I motiveringen till utnämningen lyfts framför allt hans gärning på fakulteten fram, där han genom decennier inspirerat generationer av tandtekniker och tandläkare. Han beskrivs som en ovärderlig resurs till protetikteamet som tagit fram lösningar för synnerligen utsatta patienter, och bidragit till ett respektfullt samarbete mellan laboratorium ock klinik.

Du har varit verksam som föreläsare och kursgivare på fakulteten sedan 90-talet. Hur länge kommer du fortsätta?

– Jag hade en kurs nu i våras och det är fortfarande lika roligt, även om det blir mer och mer av en utmaning. Jag kommer nog fortsätta så länge det är möjligt, säger Per Dahlberg.

 

Odontologiska fakultetens motivering till utnämningen

”Tandtekniker Per Dahlberg har genom ett systematiskt arbetssätt, kontinuerlig utveckling och förfining verkat för excellens på det tandtekniska området. Han har under decennier inspirerat generationer av tandtekniker och tandläkare, studerande och kollegier samt bidragit till ett respektfullt samarbete mellan laboratorium och klinik med oral hälsa som gemensamt mål. Med arbetsglädje, imponerande kunskap och synnerlig skicklighet har han undervisat sistaårsstuderande på tandteknikerutbildningen.

Han har genom respekt för material och processer tagit fram hållbara arbetsmetoder för att nå högsta kvalitet och undvika behovet av omgörningar, till nytta för patient och behandlare. I särskilt svåra situationer har han varit en ovärderlig resurs i protetikteamet och tagit fram lösningar för synnerligen utsatta patienter.

Per har alltid betonat vikten av respekt för patienten, från det tandtekniska underlaget till den färdiga tandersättningen och framför allt för patienten i behandlingsstolen. Därmed har tandtekniker Per Dahlberg på ett avgörande sätt befrämjat utvecklingen av Odontologiska fakulteten och Malmö universitet.”