Taras Demko slåss för att ukrainsk kultur ska fortsätta blomstra trots det pågående kriget. Han har nära koppling till Malmö universitet och håller på att utveckla framtida samarbeten. ”Vi kommer aldrig att acceptera censur från Ryssland”, säger han.

Taras Demko är biträdande chef vid konserthuset i Lviv. Han har under lång tid arbetat för att återupptäcka och tillgängliggöra ukrainsk klassisk musik, bland annat genom att skapa en databas där verk från över 300 kompositörer finns samlade och nedladdningsbara.

– Under senare år har vi sett en kraftig ökning av antalet kompositörer i Ukraina, många är unga, intellektuella som knutit kontakter runt om i Europa. Och nu, i ljuset av den ryska invasionen, vill musikinstitutioner över hela världen spela ukrainsk musik, säger han.

Skrämmande aktuellt

Under 2021, innan kriget, arbetade han med projektet Forbidden music, även det ett samarbete med Malmö universitet. Projektet syftade till att lyfta fram tonsättare vars verk och liv drabbats av förtryck genom historien – ett tema som blivit skrämmande aktuellt.

– När vi började arbeta med projektet var det för att påminna om historien. Nu är vi i en situation där kulturen återigen behöver försvaras. Tillsammans vill vi upprätta en kulturell front mot Ryssland som försöker utrota ukrainsk kultur, säger Daniel Hansson, dirigent vid Malmö universitet som också är gästprofessor i dirigering vid musikkonservatoriet i Lviv.

Ambitionen är att fortsätta det gemensamma arbetet, att utveckla nya projekt och samarbetsformer.

– Att erbjuda Taras Demko en tillfällig arbetsplats vid Malmö universitet är ett sätt för oss att arbeta effektivt tillsammans. Det är också för att skapa en vardag med arbetsro utan hot om missilattacker, säger Daniel Hansson som också ser besöket som ett värdefullt tillfälle till utbyte.

Fortsätter möta sin publik

– Trots att det pågår ett krig fortsätter ukrainska kulturutövare och konstnärer att möta sin publik på en mängd olika sätt. Det visar på en kreativitet och konstruktivitet som jag tror att kan vi lära oss mycket av.

Sedan i våras har Taras Demkos konserthus erbjudit en fristad åt den filharmoniska orkestern i Luhansk vars medlemmar fick fly när de ryska styrkorna intog staden. Orkestern från Luhansk har alltså kunnat fortsätta att spela trots att den förlorat både sin stad och sitt eget konserthus.

På frågan om han är orolig för framtiden svarar Taras Demko:

– Som jag ser det är de områden som är under rysk kontroll tillfälligt ockuperade. Ukraina är i grunden ett fritt land och vi kommer aldrig att acceptera censur från Ryssland.

Text: Jessica Bloem

Läs om projektet Forbidden music

Projektet Ukrainian Scores - databas med ukrainsk klassisk musik