Speldesign är en mångfacetterad uppgift, ofta utförd av en grupp specialister med särskilda roller som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Det finns också så kallad automatiserad speldesign där artificiell intelligens (AI) gör hela arbetet själv. Men kan AI ha en kompletterande specialistroll i gruppen av speldesigners? Doktorand Alberto Alvarez har utforskat hur människor och AI kan samarbeta och designa spel tillsammans.

– Automatiserad speldesign är intressant, men vi kan inte skapa en formel för vad som är en rolig spelupplevelse eller andra subjektiva mått. Där är den mänskliga designern avgörande. AI, å andra sidan, kan utforska alla möjligheter och föreslå nya variationer som främjar designerns kreativitet. AI kan också vara behjälplig med att analysera vad som är spelbart.

I sin avhandling genomförde Alvarez olika studier för att kartlägga hur och i vilken utsträckning designers och AI kan samarbeta när de utformar spelnivåer och narrativ.

– I en av mina studier testades samarbete på tre olika nivåer. För varje nivå fick AI mer kontroll, och designern fick bestämma mindre och mindre. Vilket givetvis genererade frustration. Speldesignern vill både ha kontroll och att AI ska bidra med nya idéer, säger Alvarez.

För att det ska kännas som ett samarbete mot ett gemensamt mål måste AI addera nya saker, men inte för avvikande från designerns avsikt. Ju mer AI förstår designerns avsikt, desto mer kan designern släppa kontrollen och möjliggöra olika interaktioner och samarbeten. Att gissa vad designern vill göra är en dock svår uppgift, eftersom människor är osäkra och komplexa.

EDDY skapar balans mellan kreativitet och kontroll

Att modellera designerns stil och preferenser använder Alvarez en algoritm som kontrolleras av designern och som vägleder AI:s kreativitet. Det har lett till utvecklingen av ett nytt verktyg; The Evolutionary Dungeon Designer, även kallad EDDY. Där kan designern till exempel låsa vissa av strukturerna i speldesignen så att AI tvingas anpassa genereringen av innehåll och idéer till dem.

– Den här typen av samarbete är flytande, inte statiskt. Människor och AI lär av varandra och påverkar varandra. De måste ha dynamiska roller eftersom var och en tillför olika styrkor i samarbetet, säger Alvarez.

Idéerna bakom EDDY kan vara viktiga för olika typer av system, inte bara inom speldesign utan även i exempelvis arkitekters och ingenjörers samarbete med AI. Och om man inte vill använda AI:s förslag rakt av så främjar de åtminstone kreativiteten.

Mer om forskningen

Alberto Alvarez, doktorand vid Institutionen för datorvetenskap och medieteknik, försvarar sin avhandling med titeln “Exploring Game Design through Human-AI Collaboration".

Mer om disputationen på engelska

Läs mer om Alberto Alvarez forskning