Det finns många sätt för dig att fortsätta vara en del av Malmö universitet, även efter att du avslutat dina studier. Se till att hålla kontakten genom att registrera dig i nätverket och hör gärna av dig om du vill engagera dig, såsom genom att gästföreläsa eller samarbeta med våra studenter. Välkommen!

Bli en del av alumninätverket

Som alumn eller vän till universitetet erbjuds du:

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om allt som händer på Malmö universitet
 • Temadagar för olika yrkesgrupper
 • Seminarier och events med högaktuella forskare
 • Möjlighet att delta i ett nätverk med andra medlemmar i Alumni & Vänner
 • Alumni & Vänners nyhetsbrev
 • Att ta del av våra alumnundersökningar
 • Möjlighet att delta på våra karriärevent.

Grattis till din examen

Vi är väldigt stolta över dig! Alumni & Vänner har skapat en sida för dig som tar din examen. På sidan kan du bland annat registrera dig för nyhetsbrevet Alumni & Vänner, bli en alumn champion, vara med i vår examentävling, ladda ner grafik för att dela nyheten i dina sociala medier och beställa Malmö universitets profilprodukter.

Examen - Gå med i alumnnätverket

Personuppgifter

Nedan tydliggör vi hur Malmö universitet hanterar och använder de personuppgifter som finns om dig inom ramen för Alumni & Vänner.

Så behandlas dina personuppgifter enligt GDPR

Malmö universitet har strategiskt arbetat med relationer till våra alumner och vänner sedan 2012. Arbetet drivs inom gruppen samverkan och externa relationer och är en del av Universitetskansliet. Verksamhetens uppdrag är att skapa och utveckla hållbara relationer med alumner och vänner.

Malmö universitet erbjuder dig möjligheter att engagera dig i aktiviteter och ta del av det som händer på Malmö universitet så att vi kan fortsätta vara en relevant samverkansaktör. Genom att utveckla och stärka relationerna med våra alumner och vänner kan vi ta vara på och uppmuntra ditt fortsatta engagemang för Malmö universitet. Vi vill hålla kontakten med dig för att förbättra vår utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Som universitet och myndighet är det vår skyldighet att informera om vår verksamhet. Den rättsliga grunden är samtycke. När du registrerar dig så samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt informationen nedan.

Malmö universitet skyddar din personliga integritet i enlighet med GDPR från maj 2018. Vi använder samtycke som grund och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Följande redogörelse beskriver hur Alumni & Vänner samlat in uppgifter om dig och hur de behandlas för alumnverksamheten.

Samling och lagring av persondata

I samband med att du gå med i Alumni & Vänner så samlar vi in ditt namn, epostadress, bostadsort, personnummer och vad du studerat. Anledningen till varför vi ber dig skriva ditt personnummer är integrering med LADOK då detta hjälper oss att skicka ut bättre och mer relevant information.  

Personuppgifter som kan lagras är:

 • dina kontaktuppgifter (Namn och e-postadress)
 • Ditt personnummer
 • Din bostadsort och land
 • statistik kring nyhetsbrevsutskick till Alumni & Vänner

Behandling av persondata

Dina uppgifter används för ett antal ömsesidiga ändamål till stöd för alumnverksamheten. Dessa inkluderar:

 • digitalt nyhetsbrev
 • undersökningar
 • inbjudningar till event
 • nyheter om Malmö universitet
 • nyheter om möjligheter till engagemang – brev, epost, telefon
 • internt arbete för administrativt ändamål t ex att administrera en händelse du deltagit i eller registrerat dig för, hantera eventuella klagomål eller återkoppling

Det finns inget lagstadgat eller avtalsmässigt krav för dig att ge oss dina personliga uppgifter och du styr helt och hållet själv vilken typ av kommunikation du vill ha från Alumni & Vänner. Om du har frågor om något av dessa ändamål eller hur vi kommunicerar med dig, kontakta oss gärna via alumni@mau.se. 

I enlighet med GDPR så värnar Malmö universitet om "Rätten att bli glömd". På din begäran kan vi sluta behandla dina personuppgifter, kontakta oss då på alumni@mau.se

Alumni & Vänner kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär en allmän handling om dina personuppgifter finns i den, i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess. Vi delar din data med övriga avdelningar på Malmö universitet endast vid speciella tillfällen, oftast gäller detta inför utvärdering av utbildning.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • fråga oss om tillgång till, korrigering eller radering av dina data
 • begränsa bearbetning (väntande korrigering eller radering)
 • styra vilken kommunikation/marknadsföring du vill ta del av
 • bli glömd.

Så här skyddar vi din data

Vi ser till att vi har lämpliga datasäkerhetsavtal med våra leverantörer innan du delar dina personuppgifter med Malmö universitet.

Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Malmö universitets dataskyddsombud ansvarar för övervakningen av överensstämmelse med relevant lagstiftning i samband med skyddet av personuppgifter. För att komma i kontakt med Malmö universitets dataskyddsombud, vänligen vänd dig till dataskyddsombud@mau.se. Om du har klagomål på hur Malmö universitet behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen via följande länk.

Läs mer om hur Malmö universitet hanterar personuppgifter

Engagera dig 

Tidigare studenter som ger av sin tid och erfarenhet är viktiga för Malmö universitets fortsatta framgång. Alumni & Vänner erbjuder dig ett antal möjligheter att engagera dig – från att inspirera genom att berätta om din karriärsresa till att rekrytera en utexaminerad student eller alumn från universitetet. Kontakta oss gärna om du har förslag på andra sätt att engagera dig i universitetets utveckling.

Guida en student

Att dela med dig av din kunskap och erfarenhet till en nuvarande student på Malmö universitet kan vara en mycket givande upplevelse. Det är en fin möjlighet att träna sitt ledarskap och färdigheter i kommunikation.

Anmäl ditt intresse att guida studenter här

Ställ upp som gästföreläsare och inspiratör

Vi söker alumner som kan tala på karriärevents, seminarier och andra aktiviteter som arrangeras på universitetet. Är du intresserad att ställa upp som gästföreläsare eller inspiratör? 

Kontakta oss 

 

Bli uppdragsgivare i ett studentsamarbete

Vad behöver din organisation eller företag hjälp med? Studenter söker uppdragsgivare inom en rad olika områden. Att samarbeta med universitetets studenter kan vara en viktig del i din organisations utvecklingsarbete och leda till nya innovativa produkter, tjänster och arbetsprocesser. Samtidigt får din organisation möjlighet att knyta kontakter med forskare och studenter som kan bli framtida medarbetare. Samarbetsformerna är många och vi är öppna för dina idéer och förslag.

Se våra aktuella kurser för studentsamarbeten 

Anställ en student

På Malmö universitets jobbportal, Future Finder, kan du som arbetsgivare:

 • annonsera praktikplatser/internships
 • extra jobb, hel- eller deltidsjobb

Tjänsten erbjuds utan kostnad och annonserna riktas till nuvarande studenter och studenter på väg ut i arbetslivet.

Till Future Finder

Ge en gåva till Malmö universitet

Ditt engagemang behövs! Vi vill möta vår tids komplexa samhällsutmaningar med forskningsbaserad kunskap och du kan välja att stödja något av våra utvalda forskningsområden. Varje bidrag är uppskattat, oavsett storlek.

Stöd Malmö universitet på ditt sätt

Bli en del av Näktergalen Alumn

Har du varit mentor i Näktergalen? Anmäl dig till Näktergalen Alumn. Näktergalen Alumn är en mötesplats för tidigare mentorer där du kan utbyta erfarenheter och vidga ditt professionella nätverk. Du håller dig också uppdaterad om Näktergalen i Malmö, nationellt och internationellt, samt får inbjudningar till föreläsningar, seminarier och karriärevent.

För mer information, kontakta Carina Sild Lönroth, verksamhetsledare Näktergalen.

Läs mer om Näktergalen

Möt en alumn

Alumni & Vänner har medlemmar spridda över hela världen och med stor variation på bakgrund, utbildning, arbete och livsval. Här möter du några av dem.

Prisbelönt författare och journalist började sin bana vid Malmö universitet

Författaren och journalisten Patrik Lundberg var den förste i sin familj som gick i gymnasiet. Som 22-åring började Patrik plugga medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet.

Prisbelönt författare och journalist började sin bana vid Malmö universitet

Författaren och journalisten Patrik Lundberg var den förste i sin familj som gick i gymnasiet. Som 22-åring började Patrik plugga medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet.

Författaren och journalisten Patrik Lundberg var den förste i sin familj som gick i gymnasiet. 
Som 22-åring började Patrik plugga medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet. Han fick då pris för årets bästa examensarbete på tema adoption. Det la grunden för den DN-granskning han och två kollegor gjorde under 2021 och som kom att bli belönad med Stora Journalistpriset och Guldspaden. Granskningen har han även gestaltat i boken "Adoptionerna" från hösten 2022.

Patrik visste redan som barn att han ville bli författare och journalist. Anledningen att han sökte sig till utbildningen var att han var intresserad av mediabranschen.

­– Min institution hade en idé om att integrera teori och gestaltning som jag tyckte om.

Patrik trivdes på högskolan, som han beskriver som flexibel, med lyhörda lärare, samtidigt som han arbetade aktivt för att förbättra programmet. Ett råd han vill ge till alla studenter.

­– Tänk på att du har chans att påverka din utbildning. När jag började plugga hade mitt program ingen praktik. Det arbetade jag för att den skulle få. Påverka medan du är där.

Idag arbetar Patrik som krönikör och journalist på DN i Stockholm och har skrivit sex böcker som alla fått enormt fina recensioner.

– Det bästa med reporterjobbet är att man får vara med där det händer och bevaka viktiga frågor.

Konstnärlig frihet

Författarskapet beskriver han som litterärt friare än journalistiken.

– Jag behöver inte förhålla mig till någon. Att skriva en bok är verkligen att få skriva allt. Få prata till punkt. Jag bestämmer allt inklusive stilen.

Patriks tips till studenter:
– ­Dröm om vad du vill göra och inte vad du ska uppnå. Det gäller att tänka långsiktigt, det är ju många år som du ska arbeta.

Foto: Stefan Tell©

Den surfande mjukvaruexperten från Malmö

När Aleksandar Rodzevski läste sitt andra år på högskoleingenjörsutbildningen i data- och elektroteknik vid Malmö högskola så kom IT-kraschen. Branschen brakade samman och flera av hans klasskamrater hoppade av utbildningen. Men Aleksandar höll fast vid sin plan. Idag, över 20 år senare, jobbar han...

Den surfande mjukvaruexperten från Malmö

När Aleksandar Rodzevski läste sitt andra år på högskoleingenjörsutbildningen i data- och elektroteknik vid Malmö högskola så kom IT-kraschen. Branschen brakade samman och flera av hans klasskamrater hoppade av utbildningen. Men Aleksandar höll fast vid sin plan. Idag, över 20 år senare, jobbar han som mjukvaruansvarig för malmöbolaget Radinn, som tillverkar elektriska surfbrädor.

– Jag har sett den här staden förvandlas från en industristad till en hubb för innovation och startups, säger Aleksandar.

Utbildning som experimentell innovationsverkstad

Aleksandar är född och uppvuxen i Malmöstadsdelen Rosengård. Han hade lätt för natur- och teknikämnen i skolan. Efter gymnasiet tog han en paus för att jobba, lära sig att surfa och se världen.

– Även om andra hälften av nittiotalet var goda år och många fick jobb utan att ha pluggat vidare så märkte jag att det krävdes en högskoleutbildning för att få de jobb som jag verkligen ville ha. Så jag läste upp mina betyg på Komvux och sökte till Malmö högskolas ingenjörsprogram med inriktning på data- och telekommunikation. Det var den mest progressiva utbildningen inom det området på den tiden. Den lokala mobilbranschen boomade och jag ville bara avsluta min utbildning så fort det gick. Så Malmö var ett självklart val för mig.

Han beskriver sig själv som en supermotiverad högskolestudent som tog utbildningen som ett heltidsjobb. Aleksandar hade nära kontakt med lärare på utbildningen och kunde i den experimentella läromiljön som programmet utgjorde utveckla sig inom sina egna intressen.

– Jag blev fokuserad på det här med trådlös uppkoppling, alltså kopplingen mellan hårdvara och mjukvara. Ganska tidigt under utbildningen försökte jag bland annat bygga en trådlös högtalare.

Det var via ett stipendium som Alexander fick han chansen att göra sitt examensarbete i Sydafrika.

– Under det där halvåret i Kapstaden fick jag chansen att sätta mig in i Bluetooth-tekniken.

I IT-kraschens spår

När Aleksandar tog sin examen så var IT-kraschen ett faktum och det rådde definitivt anställningsstopp i branschen. Han blev då erbjuden ytterligare ett stipendium för att fortsätta att fördjupa sig i Bluetooth-tekniken. Detta ledde i sin tur till en timanställning på Malmö högskola för att utveckla en laborationsplattform för Bluetooth som senare användes i kurser för inbyggda system.

Förutom att undervisa på Malmö högskola hade Aleksandar vid denna tid ett eget konsultbolag och jobbade som behandlingsassistent på ett SIS-hem.

– Att jobba med 15-20 åringar på ett ungdomsfängelse gjorde att jag lärde mig väldigt mycket om hur man bygger upp och hanterar relationer. Detta har jag haft stor nytta av senare i livet.

Från mobilbranschen till Malmös startupscen

Men redan 2004 var Aleksandar tillbaka i teknikbranschen, först på teknikkonsultbolaget Teleca och senare med tjänster inom både produktutveckling och teknikutveckling för mobiltelefontillverkarna Toshiba och Ericsson.

– Jag blev nischad på det där med sensorer i mobiler, ett ansvarsområde som innebar att jag åkte världen runt i jakt på ny teknik att implementera i telefoner. Men när den svenska mobilbranschen sen kraschade började jag se mig om efter startupbolag i Malmö.

Efter några år på malmöbolaget Anima som tillverkade smarta klockor fick Aleksandar ett erbjudande om att jobba för Radinn.

– När jag började här var Radinn ett nystartat företag. Nu har vi ungefär 50 anställda och kunder i hela världen.

Värdet med ett professionellt nätverk

Aleksandar har hållit kontakten med Malmö universitet under åren. Förutom att han undervisat har han hjälpt till att utveckla utbildningar i rollen som rådgivare på Fakulteten för teknik och samhälle. Dessutom har han hunnit hjälpa uppskattningsvis 20 studenter med examensjobb.

När Aleksandar i fjol blev inbjuden att ge en inspirationsföreläsning för gymnasieelever som funderar på att plugga teknik på Malmö universitet nappade han direkt.

– Kontakten med lärare och studenter från mitt gamla lärosäte och har varit supervärdefull. De relationerna är definitivt något jag kommer att fortsätta hålla vid liv.

Klimatengagemanget som gav både jobb och mening

Alumnen Tatjana Boric-Persson är aktivist inom klimatrörelsen Extinction Rebellion. Hon är också chefredaktör för tidningen Cykling och ansvarig för företagssamarbeten på den ideella organisationen Cykelfrämjandet. För tre år sedan lämnade hon en bekväm men otillfredsställande roll som mediasäljare...

Klimatengagemanget som gav både jobb och mening

Alumnen Tatjana Boric-Persson är aktivist inom klimatrörelsen Extinction Rebellion. Hon är också chefredaktör för tidningen Cykling och ansvarig för företagssamarbeten på den ideella organisationen Cykelfrämjandet. För tre år sedan lämnade hon en bekväm men otillfredsställande roll som mediasäljare för att ägna sig helhjärtat åt klimatkampen. Sedan dess har hon skapat kampanjen När klimatkrisen kommer, tagit en magisterexamen i Hållbar stadsutveckling från Malmö universitet, dömts flera gånger för fredlig civil olydnad, bjudit Malmös politiker på mat som räddats från soporna, och skapat samarbeten med företag som vill verka för hållbar utveckling.

Det kändes som att något saknades

Tatjana, 40, är gift och har två barn. Tillsammans bor de i en villa i Malmö. Hennes väg mot att bli klimataktivist började 2018, då hon jobbade på en dagstidning med att sälja digitala annonser.

– Jag hade jobbat där i många år. Det var tryggt och välbetalt. Men det kändes som att något saknas och hade gjort det ända sedan jag började, berättar Tatjana.

Tidigare hade Tatjana läst statsvetenskap på universitet och intresserat sig för rättvisefrågor. Men nu upplevde hon att hon fastnat på jobbet, både av rädsla och bekvämlighet. Sen kom sommaren 2018. Den varmaste sommaren någonsin i Sverige resulterade i enorma bränder, vattenbrist, skördar som slog fel och nödslakt av boskap.

– Inför valet 2018 så tänkte jag att nu kommer politiker att ta tag i klimatfrågan, det här är inte längre något avlägset och diffust som drabbar fattiga länder på andra sidan jorden. Nu ser vi extremväder till följd av den globala upphettningen även i Sverige. Nu kan ingen politiker blunda längre för det. Men jo. Det kunde de. De blundade. Jag kände mig nedslagen.

Fick upp ögonen för en ny folkrörelse

Samma år hade Tatjana fått upp ögonen för en ny folkrörelse som bildats i Storbritannien. Extinction Rebellion (XR) grundades av en grupp forskare som tröttnat på politikernas passivitet i klimatfrågan och förespråkade fredlig civil olydnad. När den första XR-gruppen bildades i Malmö så blev Tatjana klimataktivist.

– Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen av livet på jorden. Vi är på väg mot massdöd inom vår egen livstid. Insikten om att det kanske inte finns någon återvändo om vi inte agerar kraftfullt nu blev mitt oh shit-moment.

Tatjana bestämde sig för att hon inte kunde fortsätta leva sitt liv som vanligt. Hon tog tjänstledigt från tidningsjobbet och började plugga hållbar stadsutveckling.

– Kvällen innan jag åkte till Oslo för att protestera mot Norges oljepolitik och då greps för första gången lämnade jag in min magisteruppsats här på Malmö universitet. Där satt jag på en madrass i en cell, frihetsberövad i ett annat land. Det var svårt att ta in och trots det så hade jag äntligen kommit på vad jag ville bli när jag blir stor.

Genom utbildningen kom hon i kontakt med Cykelfrämjandet där hon började jobba deltid under studierna.

Kombinerar arbete, aktivism och småbarnsliv

Enligt Tatjana är det inga problem att hinna med arbetet med Cykelfrämjandet, sitt klimatengagemang och sitt småbarnsliv.

– De flesta av oss i Sverige har privilegiet att kunna engagera sig utan att riskera våra liv. Vi lever ännu i en demokrati och många har både tid och råd att bli aktiva i klimatkampen. Men vi måste omprioritera och utmana oss själva. Att engagera sig är oerhört belönande.

English Studies – Fyra snabba frågor till Kadi Levo Bosnjak

Kadi_Levo.jpg

1. Vad sysslar du med idag?

Jag bor i Malmö och arbetar som lärare i Lund och Barsebäck. Jag arbetar som  engelsklärare i grundskolan och lärare i modersmål (estniska och finska) två gånger i veckan. Sedan läser jag en kurs i svenska på Malmö universitet sedan i höstas, så jag håller mig sysselsatt med både arbete och universitetsstudier för tillfället.

2. På vilket sätt har du haft nytta av studierna på Malmö universitet?

Min kandidatexamen i engelska studier har verkligen varit en bra ingång till många roliga jobb på engelska innan jag hamnade i Malmö för några år sedan. Jag har arbetat på ett av Smithsonian museerna i Washington DC i ett år och sedan i Italien som engelsklärare i sex månader. Det var kul att inse hur många olika  möjligheter det fanns för mig och allt det tack vare programmet i Engelska studier på Malmö universitet.

3. Vad tyckte du om att plugga på Malmö universitet?

Malmö universitet reflekterar verkligen den multinationella och mångkulturella världen vi lever i idag och har lämpliga program för alla som är intresserade av att vara en del av den. Det finns också några bra utbytesprogram som jag deltog i och som jag definitivt kan rekommendera. Universitetet ligger mitt i  en livlig stad och det finns många event och aktiviteter  för såväl nuvarande studenter som alumner.

4. Håller du kontakten med några av dina kurskamrater?

Ja definitivt! Jag fick några mycket kära vänner under de tre åren jag läste och vi har alla hållit kontakten på ett eller annat sätt. Jag träffar regelbundet de få vänner som fortfarande bor i Malmö. De som flyttat hem till sina hemländer har jag träffat några gånger utomlands eller så har de besökt mig här. Tre av dem reste  hela vägen till min bröllopsfest i Kroatien förra året, så jag kan definitivt säga att jag under studietiden fick vänner för livet

Fyra snabba frågor: Samantha Seljak

Samantha Seljak - Vad sysslar du med idag?

Jag bor i Malmö och jobbar som projektledare på Apsis, ett ledande nordiskt företag för digital marknadsföring, och driver vid sidan av även min verksamhet Seljak Brand. Jag har många olika hattar och gillar att hålla mig sysselsatt! Seljak Brand är ett företag som jag grundade i Australien med min syster Karina. Vi använder avfall som en resurs, och vår första produkt är en återvunnet merinoulltäcke som är tillverkad av spill och rester från fabrikstillverkning.

Hur har dina studier vid Malmö universitet hjälpt dig?

Mina studier i masterprogrammet Leadership for Sustainability har gjort det möjligt för mig att fortsätta att fokusera på Seljak Brand - en väldigt hållbarhetsfokuserad affärsverksamhet - samtidigt som jag ökat mina kompetenser för att kunna driva företaget framgångsrikt även långsiktigt. Mina studier hjälpte mig också att etablera ett nätverk i Malmö, så när jag letade jobb efter mina studier hade jag en underbar grupp människor runtom mig som en del av mitt professionella nätverk.

Varför skulle du rekommendera Malmö universitet?

Malmö universitet har ett modernt förhållningssätt till lärande, och som sådant är kurserna framtidsfokuserade och kan svara på de behov som finns i vår snabbt föränderliga värld. Dessutom hade mitt program en starkt internationellt profil, så vid sidan av en rad perspektiv och kulturella förståelser så har jag nu dessutom vänner från hela världen!

Har du fortfarande kontakt med dina gamla klasskamrater?

Absolut! Jag träffade ett par av dem på en fika senast idag, och håller kontakten med andra, från Brasilien till Mongoliet. Mina gamla klasskamrater är både vänner, men ingår också i mitt professionella nätverk. Jag föreställer mig att vi kommer ha kontakt på ett eller annat sätt under de kommande åren. 

Interaktionsdesign – Fyra snabba frågor till Anders Gran

1. Vad sysslar du med idag?

– Jag är VD och delägare i welltech-bolaget Twiik som utvecklar digitala hälsotjänster. Jag har också ett eget bolag, Uncommon, där jag hjälper företag och team med kreativa processer, produkter och miljöer, men det är inte särskilt aktivt i dagsläget.

2. På vilket sätt har du haft nytta av studierna på Malmö universitet?

– Jag läste kandidatprogrammet i interaktionsdesign under 2003-2007, vilket var en bra tid när det skedde stora förändringar på inte minst inom mobilbranschen. För mig var tiden på Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) avgörande för att dels förstå grunderna och processerna i en (digital) produktutveckling, dels komma i kontakt med min första arbetsgivare inom området - Sony Ericsson.

– Jag har egentligen aldrig arbetat som designer, utan arbetat med produktutveckling och senare mot process och ledarskap. Att ha en förståelse och respekt för design av dynamiken mellan teknik och kund, tillsammans med en god insikt i processerna som designhantverket vilar på har varit väldigt viktigt för mig.

3. Vad tyckte du om att plugga på Malmö universitet?

– Det var en härlig tid. på något sätt ganska likt en uppfinnarverkstad då vi fritt utforskade olika former av samspel mellan människa och teknik i en tid när digitaliseringen i samhället ännu var ung på något sätt. Jag upplevde upplägget på K3 som ganska modigt. I stället för fokus på tentor och examina, låg eget ansvar högt på listan och arbetsformen liknade på många sätt den jag upplevt senare i verkliga livet.

4. Håller du kontakten med några av dina klasskamrater?

– En del. Främst springer man på varandra i branschen sen håller man ju lite koll via Linkedin också.

Biomedicinsk teknik – Fyra snabba frågor till Lina Hedman

1. Vad sysslar du med idag?

Jag jobbar som Biomedical Scientist på företaget Wieslab i Malmö. Här tar jag emot patientprover från forskare, läkare och sjukhus från hela världen. Vi undersöker prover och tittar specifikt efter antikroppar och tecken på autoimmuna sjukdomar.

2. På vilket sätt har du haft nytta av studierna på Malmö universitet?

Vi fick labba mycket och lärarna var alltid tillgängliga och delade med sig av kunskap om sina specialistområden. Det gjorde att jag hade självförtroende och en bra ryggsäck med kunskap när jag kom ut i arbetslivet. Att undervisningsspråket var på engelska var idealt. Jag har engelska som fackspråk och måste kunna konsultera internationella kunder i både tal och skrift.

3. Vad tyckte du om att plugga på Malmö universitet?

Flera med mig håller med om att vi Malmöstudenter har något extra. Vi kan det här med problemlösning. I kontrast till att vi är duktiga på att lösa problem själva så har vi fått mycket stöd av lärarna under utbildningen. Vi blir självgående, och jag har fått med mig kompetens som jag har utvecklat i närheten till lärare. Det är något unikt, och det betalar sig i längden.

4. Håller du kontakten med några av dina klasskamrater?

Vi blev väldigt tighta under studierna, och en del har jag god kontakt med än idag.