Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) är ett universitetsövergripande centrum som erbjuder utbildning och bedriver forskning inom högskolepedagogik, breddad rekrytering och breddat deltagande. CAKL stöttar lärare att bedriva sin undervisning och studenter att utveckla sitt lärande.

Om Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL)

CAKL:s uppdrag är att stödja Malmö universitets arbete för hög kvalitet i utbildning. CAKL erbjuder utbildning både för studenter och medarbetare.

Utbildningar för studenter avser att stödja akademisk introduktion och språkfärdighet. CAKL utvecklar också den högskolepedagogiska verksamheten och ansvarar för meriterande högskolepedagogisk kompetensutveckling. CAKL ska även leda uppbyggnaden av en forskningsmiljö för högskolepedagogik på universitetet för att säkerställa att utbildningarna bygger på pedagogisk forskning.

Lärandemiljöer 

Att utveckla universitetets fysiska och virtuella lärandemiljöer i samarbete med Malmö universitets övriga verksamhet är en del av CAKL:s uppdrag. Universitetets lärandemiljögrupp är en gränsöverskridande samarbetsgrupp som driver utvecklingsarbetet.

Patricia Staaf, sammankallande för Lärandemiljögruppen