Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) riktar sig till forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle inom såväl forskning som praktik.

Samarbete över språkgränser

LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.

Samarbetet över språkgränserna bidrar till att se bredden i hur skönlitteraturen används i allt från litteraturvetenskaplig analys och narrativ kompetens till språkutvecklande arbete.

Via nätverkets webbsida och Facebookgrupp sprids information om kommande konferenser och publikationer.

Styrgruppen

Styrgruppens medlemmar representerar flera av landets lärosäten och en rad olika litteraturdidaktiska inriktningar.

Medlemmar i styrgruppen

Katherina Dodou

Docent i engelsk litteratur med litteraturdidaktisk inriktning och är verksam vid Universitet i Oslo. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot ämnet engelska på olika nivåer i utbildningssystemet. Kontakt: katherina.dodou@ils.uio.no

Ingela Johansson

Lektor i spanska och är verksam vid Lunds universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot högskoleundervisning i spanska. Kontakt: ingela.johansson@rom.lu.se

Maritha Johansson

Docent i pedagogiskt arbete med inriktning mot litteraturdidaktik och verksam vid Linköpings universitet. Hennes forskning är inriktad mot litteraturundervisning på olika nivåer i utbildningssystemet. Kontakt: maritha.johansson@liu.se

Angela Marx Åberg

Lektor i tyska med didaktisk inriktning och är verksam vid Linnéuniversitetet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot tyska och svenska som andraspråk samt litteraturdidaktik i gymnasie- och grundskoleundervisning. Kontakt: angela.marx-aberg@lnu.se

Ann-Sofie Persson

Docent i språk och kultur (franska med litteraturvetenskaplig inriktning) och är verksam vid Linköpings universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot högskoleundervisning i franska och svenska som andraspråk. Kontakt: ann-sofie.persson@liu.se

Anette Svensson

Docent i litteraturdidaktik och lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och är verksam vid Malmö universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot multimodala texter samt litteraturdidaktik i gymnasie- och grundskoleundervisning. Kontakt: anette.svensson@mau.se

Eva Söderberg

Lektor i svenska och är verksam vid Högskolan Dalarna. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot F-6 samt högstadiet. Kontakt: sev@du.se

Aktuell forskning

Publikationer för litteraturdidaktiskt nätverk

Listan av publikationer kommer från en utsökning i SwePub

Konferenspublikationer

Vartannat år publiceras aktuell litteraturdidaktisk forskning som presenteras vid våra konferenser.

Konferenser

Litteraturdidaktik i framtiden och framtiden i litteraturen: Litteraturdidaktisk nätverkskonferens 2023 anordnas av Linnéuniversitetet 18-20 oktober. 

Konferensens breda ingång till litteraturdidaktik välkomnar bidrag från förskola till högskola i svenskämnena, språkämnena och övriga relevanta litteraturdidaktiska sammanhang utifrån två olika huvudsakliga inriktningar: litteraturdidaktiken i framtiden och framtiden i litteraturen.

Mer information om Litteraturdidaktisk nätverkskonferens 2023