Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) riktar sig till forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle inom såväl forskning som praktik.

Samarbete över språkgränser

LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.

Samarbetet över språkgränserna bidrar till att se bredden i hur skönlitteraturen används i allt från litteraturvetenskaplig analys och narrativ kompetens till språkutvecklande arbete.

Via nätverkets webbsida och Facebookgrupp sprids information om kommande konferenser och publikationer.

Styrgruppen

Styrgruppens medlemmar representerar flera av landets lärosäten och en rad olika litteraturdidaktiska inriktningar.

Medlemmar i styrgruppen

Gustav Borsgård

Doktor i litteraturvetenskap och lektor i svenska vid Högskolan Dalarna. Hans litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot politiska och ideologiska dimensioner av litteratur och undervisning, främst gällande gymnasieskolan. Kontakt: gbr@du.se

Ingela Johansson

Lektor i spanska och är verksam vid Lunds universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot högskoleundervisning i spanska. Kontakt: ingela.johansson@rom.lu.se

Lena Manderstedt

Biträdande professor i Svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot barn- och ungdomslitteratur samt läsning i grund- och gymnasieskola. Kontakt: lena.manderstedt@ltu.se

Angela Marx Åberg

Lektor i tyska med didaktisk inriktning och är verksam vid Linnéuniversitetet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot tyska och svenska som andraspråk samt litteraturdidaktik i gymnasie- och grundskoleundervisning. Kontakt: angela.marx-aberg@lnu.se

Ann-Sofie Persson

Docent i språk och kultur (franska med litteraturvetenskaplig inriktning) och är verksam vid Linköpings universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot högskoleundervisning i franska och svenska som andraspråk. Kontakt: ann-sofie.persson@liu.se

Anette Svensson

Docent i litteraturdidaktik och lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och är verksam vid Malmö universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot multimodala texter samt litteraturdidaktik i gymnasie- och grundskoleundervisning. Kontakt: anette.svensson@mau.se

Eva Söderberg

Lektor i svenska och är verksam vid Högskolan Dalarna. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot F-6 samt högstadiet. Kontakt: sev@du.se

Mats Tegmark

Docent i engelska med didaktisk inriktning och verksam vid Högskolan Dalarna. Hans forskning är inriktad mot läs- och skrivpraktiker på olika nivåer i utbildningssystemet. Kontakt: mte@du.se

Tidigare styrgruppsmedlemmar

Andrea Castro

Professor i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet.

Katherina Dodou

Docent i engelsk litteratur med litteraturdidaktisk inriktning vid Universitetet i Oslo.

Maritha Johansson

Docent i pedagogiskt arbete med inriktning mot litteraturdidaktik vid Linköpings universitet.

Anders Öhman

Professor emeritus i litteraturvetenskap vid Umeå universitet.

Aktuell litteraturdidaktisk forskning

Konferenser

Nästa konferens, LDN2025, kommer att anordnas av Linköpings universitet under 2025. Håll utkik här på webbsidan eller i vår Facebookgrupp för ytterligare information.

Senaste konferensen: Litteraturdidaktisk nätverkskonferens 2023

Konferenspublikationer

Vartannat år publiceras aktuell litteraturdidaktisk forskning som presenteras vid våra konferenser.