Här hittar du som är VFU-samordnare, -ansvarig eller -handledare information om de system som används inom verksamhetsförlagd utbildning.

VFU-portalen

Malmö universitet använder sig av en digital VFU-portal där VFU-samordnare och VFU-ansvariga arbetar med lärarstudenternas placering tillsammans med VFU-organisationen på Malmö universitet. VFU-portalen hämtar information om studenterna från Ladok.

Inloggning VFU-portalen

Instruktioner och hjälptexter VFU-portalen

VFU-portföljen

VFU-portföljen är en digital lärplattform som används av lärarstudenter och deras VFU-lärare och handledare under VFU. VFU-portföljen hämtar placeringsinformationen från VFU-portalen.

Portföljen för handledare på skola/förskola

Kontakt

Frågor om VFU: ls.vfu@mau.se

Teknisk support i VFU-portalen: vfusupport@su.se