På den här sidan finns information som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för dig som är VFU-samordnare, VFU-ansvarig eller VFU-handledare.

Utbildningsplaner, kursplaner och kursguider

Nedan hittar du utbildningsplaner, kursplaner, kursguider och andra relevanta dokument som rör VFU-kurserna, såsom VFU-rapporter, bedömningsunderlag och trepartssamtalsblankett.

Utbildningsplaner, kursplaner och kursguider (Studentwebben)

Utbildningar och aktiviteter 

För de flesta av våra aktiviteter är sista anmälningsdag en vecka innan respektive aktivitet. Detta har bland annat att göra med bokning av förtäring.

Årshjul för placeringsarbete

Med hjälp av årshjulet har du som är VFU-samordnare och rektor möjlighet att få en överblick över årets placeringsarbete inom VFU. 

 Placeringsarbete 

Vårterminen 2024

VFU-samordnarträff 7 mars

VFU-samordnarträffen vänder sig till dig som jobbar som VFU-samordnare i en kommun eller som VFU-ansvarig på en friskola, och är bland annat ett bra tillfälle att träffas och diskutera VFU-frågor med andra som jobbar med VFU. 

Anmälan till samordnarträff 7 mars

VFU-seminarier för handledare

Förskollärare

Seminarium 1: Introduktion till kursplan/kursguide för VFU.

På plats 21 mars klockan 09.15–16.00.

Innehåll: Information om Malmö universitet med dess organisation, utbildningens uppbyggnad, handledarrollen samt genomgång av kursplaner och kursguider. 

Anmälan till VFU-seminarium 1 för förskollärare

Seminarium 2: Teoretiska perspektiv på förskollärarprogrammet.

På plats 4 april klockan 09.15-16.00.

Innehåll: Teorier som förskollärarstudenterna studerar under sitt ämnesdidaktiska år på programmet samt teoretiska perspektiv i förhållande till Specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht–21.

Anmälan till VFU-seminarium 2 för förskollärare

Seminarium 3: Handledaruppdrag och bedömning gällande VFU.

11 april klockan 09.15–13.00. Seminariet sker digitalt.

Innehåll: Fortsättning och fördjupning gällande lärandemål och betygskriterier samt tips på hur man kan skriva i VFU-rapporten.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht–21.

Anmälan till VFU-seminarium 3 för förskollärare

Seminarium 4: Fördjupning gällande VFU – Handledaruppdragets komplexitet.

18 april klockan 09.15–13.00. Seminariet sker digitalt.

Innehåll: Mötesplats och nätverkande med fokus utifrån deltagarnas inskickade frågeställningar och önskemål.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht–21.

Anmälan till VFU-seminarium 4 för förskollärare

Ämneslärare (7-9 och gymnasium) 

11 april klockan 09.15–16.00.

Innehåll: Detta VFU-seminarium är en fortbildning för dig som handleder student ute på skola/förskola. Innehållet fokuserar på arbetet kring studenternas bedömning av deras professionsutveckling och diskussionerna utgår i stor del från deltagarnas erfarenheter och önskemål.

Anmälan till VFU-seminarium för ämneslärare

Grundlärare fritidshem

11 april klockan 09.15–16.00.

Innehåll: Detta VFU-seminarium är en fortbildning för dig som handleder student ute på skola/förskola. Innehållet fokuserar på arbetet kring studenternas bedömning av deras professionsutveckling och diskussionerna utgår i stor del från deltagarnas erfarenheter och önskemål.

VFU-seminarium för fritidshemslärare

Grundlärare f-3 och 4-6

11 april klockan 09.15–16.00.

Innehåll: Detta VFU-seminarium är en fortbildning för dig som handleder student ute på skola/förskola. Innehållet fokuserar på arbetet kring studenternas bedömning av deras professionsutveckling och diskussionerna utgår i stor del från deltagarnas erfarenheter och önskemål.

VFU-seminarium för grundskolelärare

Partnerdag 17 april

Partnerdagen vänder sig till dig som jobbar som VFU-samordnare i en kommun, VFU-ansvarig och VFU-handledare på en skola/förskola, rektor och VFU-lärare på Malmö universitet.

Tid: 17 april klockan 09.15–14.00. Universitetet bjuder på fika och lunch.

Plats: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10 (byggnaden Orkanen)

Program

  • Dekan och vicedekan hälsar välkommen
  • Innebörden av praktiknära forskning
  • Peer learning

Fika

  • Samarbete – skola, polis, socionom
  • Studentröster om introduktionsdagarna
  • Diskussion i grupper

Lunch

Anmälan till partnerdagen 2024

Workshop peer learning 25 april

Peer learning är en pedagogisk modell som lägger tonvikten på ett studentaktiverande arbetssätt där studenterna uppnår färdigheter och kunskaper tillsammans.

Workshopen vänder sig till dig som är VFU-lärare och handledare. Vi kommer under dagen tillsammans arbeta fram strukturerade läraktiviteter med utgångspunkt i VFU-kursernas styrdokument som handledare och student senare kan använda sig av under VFU.

Tid: 25 april klockan 09.15–14.00. Universitetet bjuder på fika och lunch.

Anmälan till workshop i peer learning 25 april

 

Höstterminen 2024

VFU-samordnarträff/VFU-råd 29 augusti

VFU-samordnarträffen vänder sig till dig som arbetar som VFU-samordnare i en kommun eller som VFU-ansvarig på en friskola, och är bland annat ett bra tillfälle att träffas och diskutera VFU-frågor med andra som jobbar med VFU. 

Lunds universitet kommer hålla i en del av samordnarträffen. Klockan 15.00–16.30 kommer det hållas VFU-råd där programsamordnare deltar.

Anmälan till VFU-samordnarträff/VFU-råd 29 augusti (formulär)

VFU-seminarier för handledare

Seminarium 1: Introduktion till kursplan/kursguide för VFU för förskollärare


Seminariet ges på plats 17 oktober klockan 09.15–16.00.

Innehåll: Information om Malmö universitet med dess organisation, utbildningens uppbyggnad, handledarrollen samt genomgång av kursplaner och kursguider.

Anmälan till VFU-seminarium 1 för förskollärare (formulär)

Seminarium 2: Teoretiska perspektiv på förskollärarprogrammet


Seminariet ges på plats 7 november 09.15–16.00.

Innehåll: Teorier som förskollärarstudenterna studerar under sitt ämnesdidaktiska år på programmet samt teoretiska perspektiv i förhållande till specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht–21.

Anmälan till VFU-seminarium 2 för förskollärare (formulär)

Seminarium 3: Handledaruppdrag och bedömning gällande VFU


Seminariet ges digitalt 14 november klockan 09.15–13.00. 

Innehåll: Fortsättning och fördjupning gällande lärandemål och betygskriterier samt tips på hur man kan skriva i VFU-rapporten.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht–21.

Anmälan till VFU-seminarium 3 för förskollärare (formulär)

Seminarium 4: Fördjupning gällande VFU – Handledaruppdragets komplexitet

Seminariet ges digitalt 21 november klockan 09.15–13.00.

Innehåll: Mötesplats och nätverkande med fokus utifrån deltagarnas inskickade frågeställningar och önskemål.

Förkunskapskrav: Seminarium 1 eller motsvarande från och med ht–21. 

Anmälan till VFU-seminarium 4 för förskollärare (formulär)

Grundlärare f-3 och 4-6

Seminariet ges 28 november 09.15–16.00.

Innehåll: Detta VFU-seminarium är en fortbildning för dig som handleder student ute på skola/förskola. Innehållet fokuserar på arbetet kring studenternas bedömning av deras professionsutveckling och diskussionerna utgår i stor del från deltagarnas erfarenheter och önskemål.

Anmälan till VFU-seminarium för grundskollärare (formulär)

Grundlärare fritidshem

Seminariet ges 28 november 09.15–16.00.

Innehåll: Detta VFU-seminarium är en fortbildning för dig som handleder student ute på skola/förskola. Innehållet fokuserar på arbetet kring studenternas bedömning av deras professionsutveckling och diskussionerna utgår i stor del från deltagarnas erfarenheter och önskemål.

Anmälan till VFU-seminarium för fritidshemslärare (formulär)

Ämneslärare (7–9 och gymnasium)

Seminariet ges 28 november 09.15–16.00.

Innehåll: Detta VFU-seminarium är en fortbildning för dig som handleder student ute på skola/förskola. Innehållet fokuserar på arbetet kring studenternas bedömning av deras professionsutveckling och diskussionerna utgår i stor del från deltagarnas erfarenheter och önskemål.

Anmälan till VFU-seminarium för ämneslärare (formulär) 

Partnerdag 25 november

Partnerdagen vänder sig till dig som jobbar som VFU-samordnare i en kommun, VFU-ansvarig och VFU-handledare på en skola/förskola, rektor och VFU-lärare på Malmö universitet. Presentation av programmet kommer inför träffen.

Tid: 25 november klockan 09.15–14.00. Universitetet bjuder på fika och lunch.

Plats: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10 (byggnaden Orkanen).

Anmälan till partnerdagen 25 november (formulär)

Workshop peer learning 4 december

Peer learning är en pedagogisk modell som lägger tonvikten på ett studentaktiverande arbetssätt där studenterna uppnår färdigheter och kunskaper tillsammans.

Workshopen vänder sig till dig som är VFU-lärare och handledare. Vi kommer under dagen tillsammans arbeta fram strukturerade läraktiviteter med utgångspunkt i VFU-kursernas styrdokument som handledare och student senare kan använda sig av under VFU.

Tid: 4 december klockan 09.15–16.00. Universitetet bjuder på fika och lunch.

Anmälan till workshop i peer learning 4 december (formulär)

Ramavtal och tilläggsavtal

Malmö universitet har sedan 2014 deltagit i försöksverksamhet för övningsskolor och övningsförskolor (partnerskolor). Försöksverksamheten har avslutats och övergått till att bli permanent och omfatta samtliga av landets lärosäten, vilket framgår av en ny förordning (Förordning om utbildning till lärare och förskollärare, SFS 2021:1335).

Mer om de olika avtalen och vad de innebär

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev för kommuner och friskolor

Nyhetsbrevet går ut till alla som står som kontaktperson för en kommun i VFU-portalen (i regel VFU-samordnaren), och det är där vi hämtar kontaktuppgifterna för utskicket. Man kan ha mer än en kontaktperson inlagd och det är VFU-samordnaren som har behörighet att ändra dessa uppgifter.

Du som får nyhetsbrevet ansvarar för att vidarebefordra det till kollegor och andra som kan vara berörda av det.

Kontakt

Frågor om VFU: ls.vfu@mau.se

Teknisk support i VFU-portalen: vfusupport@su.se