Om vad utlokaliserad handledarutbildning är, vad utbildningen innehåller, hur ansökningsprocessen ser ut och hur du gör en intresseanmälan.

Om utlokaliserad handledarutbildning

Den utlokaliserade handledarutbildningen riktar sig till skolor och förskolor som har tilläggsavtal med Malmö universitet. Utbildningen är flexibel och kursdagarna anpassas så långt det är möjligt utifrån era verksamheters önskemål – exempelvis under redan inplanerade studiedagar. Mottagande skola/förskola/kommun står för lokaler. 

Det här innehåller kursen

I kursen problematiseras och diskuteras handledarens roll, olika samtalsmetoder och handledningsstrategier samt dess konsekvenser. För att synliggöra relationen mellan teoretiskt och praktiskt yrkeskunnande analyseras undervisningssituationer med hjälp av didaktisk analys. I kursen behandlas vad som kännetecknar lärarkvalitet och yrkeskunnande. Kursdeltagarna ges möjlighet att diskutera formativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen.

Kursplan för utlokaliserad handledarutbildning

Du som inte är anställd vid en partnerskola (skola/förskola med tilläggsavtal) har möjlighet att söka in till den reguljära handledarutbildningen.

Ansökningsprocessen och viktiga datum

För att en utlokaliserad kurs ska kunna genomföras behövs 40–60 anmälda deltagare. Det är därför bra att intresserade skolor/förskolor går ihop och gör en gemensam intresseanmälan, alternativt att VFU-samordnaren inventerar intresset på alla skolor/förskolor i kommunen och gör en central intresseanmälan.

Skolan/förskolan/kommunen står för lokaler och kurslitteratur.

Intresseanmälan stänger den 15 februari för kurs som startar under efterföljande höst och den 15 augusti för kurs som startar under efterföljande vår. Se separata länkar för anmälan.

Intresseanmälan

Du kan anmäla intresse för fler än ett tillfälle. Ange detta i anmälan under "Övrigt" samt vilken termin du helst vill delta.

Kursstart våren 2025 (anmälan stänger 15 augusti 2024)

Kursstart hösten 2025 (anmälan stänger 15 februari 2025)

Kursstart våren 2026 (anmälan stänger 15 augusti 2025)

Kontakt

Frågor om VFU: ls.vfu@mau.se

Teknisk support i VFU-portalen: vfusupport@su.se