Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) täcker de vanligast förekommande muskuloskeletala tillstånden i de orofaciala vävnaderna. DC/TMD bygger på en mycket stor mängd data och har för de flesta diagnoserna en hög sensitivitet och specificitet. DC/TMD ska ses som ett koncept för att identifiera patienter med stor sannolikhet för att ha en DC/TMD-diagnos och sedan diagnosticera dessa tillstånd.

Kort DC/TMD

Den kortversion som presenteras här är, specifikt framtagen för användning i allmäntandvård, är lätt att lära sig, den är maximalt förenklad utan att förlora i diagnostisk kvalitet och ska användas på de patienter som önskar hjälp med sin orofaciala smärta eller funktionsstörning. Svensk förening för bettfysiologi har dessutom tagit fram ett Nationellt behandlingsstöd för allmäntandvården som helt utgår ifrån Kort DC/TMD. 

Omhändertagande i allmäntandvård av patienter med orofacial smärta

Patientflöde som rekommenderas för att optimera omhändertagandet. Alla nödvändiga dokument och formulär kan laddas ned här nedan. 

 1. Alla patienter som ska undersökas (revision eller inför sanering) får svara på de tre enkla screeningfrågorna. Om patienten svarar ”Ja” på minst en av dessa bör patienten erbjudas undersökning och behandling av dessa besvär. Om patienten accepterar får patienten med sig frågeformulären att fylla i och ta med till nästa besök. 
 2. Vid nästa besök utförs undersökning enligt Kort DC/TMD vilket innebär klinisk undersökning och tolkning av frågeformulären, dels med hjälp av beslutsträden och dels med sammanställningsblanketten. Diagnoser sätts och behandlingsplanering utförs. Alla nödvändiga dokument och formulär kan laddas ned här nedan.
 3. För optimal behandlingsplanering, använd Svensk förening för bettfysiologis Nationella vårdprogram för bettfysiologi i allmäntandvård. Den utgår helt ifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer men lägger till viktig information om uppföljning och intervaller för uppföljning. 

Dokument och arbetsunderlag för att genomföra Kort DC/TMD

Nedladdningsbart material och dokument samt frågeunderlag. 

1. Screeningfrågor för att identifiera patienter med sannolik DC/TMD-diagnos

De tre screeningfrågorna som behöver ställas till alla patienter är:

 1. Gör det ont i tinningen, ansiktet, käklederna eller käkarna en gång i veckan eller oftare?
 2. Gör det ont när du gapar eller tuggar en gång i veckan eller oftare?
 3. Har du låsningar eller upphakningar en gång i veckan eller oftare?
  Om patienten svarar ”Ja” på en eller flera av dessa frågor ska patienten erbjudas undersökning och behandling för detta.

Om patienten önskar behandling lämnas frågeformulären ut till patienten som får fylla i dessa och ta med dem till nästa besök. Se dokument för nedladdning. 

2. Dokument för nedladdning

Alla dokument och formulär som behövs för att genomföra Kort DC/TMD kan laddas ned här.

 • Använd checklistan vid själva undersökningen för att vara säker på att allt kommer med.
 • Använd beslutsträden för att ställa diagnos.
 • Använd sammanställningsblanketten för att tolka de psykosociala (Axel II) aspekterna som kan ha stor betydelse för hur vården ska planeras och för prognosen.

Länklista

 

3. Nationellt behandlingsstöd för bettfysiologi i allmäntandvård

Svensk förening för bettfysiologi har tagit fram ett Nationellt vårdprogram för bettfysiologi i allmäntandvården.

Vårdprogrammet baserar sig helt på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer och lägger tid information om uppföljning, intervaller för uppföljning och debiteringsinformation.

Ta del av vårdprogrammet