Presentation

Doktorand / Odontologiska fakulteten/ Avdelning 2

Min forskning handlar om tandimplantat av zirkoniumoxid (zirkonia) som används för att ersätta saknade tänder och för att återställa funktion och estetik. Tandimplantat tillverkade av zirkoniumoxid är ett relativt nytt behandlingsalternativ jämfört med motsvarande implantat av titan. Mitt forskningsämne fokuserar på kliniska resultat och mekaniska egenskaper hos olika zirkoniumoxidtandimplantat (dvs. en- och tvådelade implantat och olika implantatdiametrar, längder och ytjämnhetstekniker).