Presentation

Presentation

Adam Jonsson är doktorand vid Institutionen för kriminologi. Hans avhandlingsprojektet handlar om områdespoliser; en funktion som infördes vid Polismyndighetens omorganisation 2015. Kunskapsområdet är områdespolisers tidsanvändning och arbetsmetodik kopplat till deras brottsförebyggande och trygghetsskapande kärnuppdrag.

Vid sidan av avhandlingsprojektet undervisar Adam dels om Polismyndighetens organisatoriska förutsättningar att infria sina kriminalpolitiska mål, dels om utvärderingsmetodik inom det samhällsvetenskapliga fältet med särskild tillämpning för kriminologiska frågeställningar.