Presentation

Presentation

Adam Jonsson är doktorand vid Institutionen för Kriminologi sedan våren 2019. Hans avhandlingsprojektet handlar om funktionen områdespolis, som infördes vid Polismyndighetens omorganisation 2015. Studieobjektet är områdespolisers praktiska förutsättningar att tillgodose ett lokalt brottsförebyggande arbete.

Vid Institutionen för Kriminologi undervisar Adam dels om Polismyndighetens organisatoriska förutsättningar att infria sina kriminalpolitiska mål, dels om utvärderingsmetodik inom det samhällsvetenskapliga fältet med särskild tillämpning för kriminologiska frågeställningar.