Presentation

Jag är legitimerad apotekare och doktorerar inom klinisk farmaci. Vårt projekt "Person-centered, equitable, efficient and safe drug therapy in the continuum of care" syftar på att ta fram metoder och visa nyttan med en personcentrerad modell som fokuserar på effektiv och säker läkemedelsbehandling i vårdens övergångar med fokus på förbättrad följsamhet till en korrekt läkemedelslista.

Forskningsprojekt