Presentation

Kort beskrivning om mig

Jag är anställd som biträdande lektor inom ämnet parodontologi vid Odontologiska fakulteten. Mina intressen fokuserar mest kring kliniskt beslutsfattande inom parodontologi och utveckling av digitala pedagogiska hjälpmedel. Jag är involverad i grundutbildning av tandläkarstudenter, handleder flera masteruppsatser och en doktorand samt bedriver klinisk verksamhet vid avdelningen för parodontologi.

Mina forskningsprojekt

Classification for periodontal diseases - Evaluation and implementation (doktorandprojekt)

Mina pedagogiska projekt

Kommunikation med chatbottar - en möjlighet att skapa virtuella patienter för att träna studenter i direkt kommunikation

Aktiviteter