Presentation

Jag är lektor i svenska som andraspråk och lärande. Min forskning handlar om andraspråksinlärning, språktestning, grammatik, semantik och kognition.