Fakta

Kontaktperson:
Psarri Chrysiida
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Psarri Chrysiida
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2023 - 01 september 2028

Om projektet

Projektet fokuserar på användningen av pjäser och dikter i engelskundervisning i grundskolan. Mer specifikt syftar det till att undersöka hur lärare kan använda dessa texter för att främja elevernas litterära förmåga samt ordförrådsinlärning, och hur elever engagerar sig med dem. Genom att hämta inspiration från litterära, lingvistiska och inlärningsteorier samt från empirisk forskning är målet att undersöka potentialen hos dessa litterära texter att inspirera litteraturuppskattning och språkinlärning.