Anders Eskilsson

Anders
Eskilsson
Studieadministratör

email icon anders.eskilsson@mau.se
phone icon 040-6658141

location Lärande och samhälle

Presentation

Studieadministratör för Förskollärarutbildning, campus och studieadministratör för Förskollärarutbildningen, flexibel variant inom enheten Barn-unga-samhälle (BUS). Är även administratör för fristående kurser, som t.ex. "Det lilla barnet", "Children´s Rights", "Gender and Education", "Outdoor Pedagogy", Teaching for Sustainability, Learning and Teaching in Multicultural schools.