Presentation

Anders Hellström, docent i statsvetenskap verksam som universitetslektor i främst IMER (Internationell migration och etniska relationer) på GPS (Globala Politiska Studier) och knuten till migrationsforskningsinstitutet MIM (Malmö Institute of studies of migration, diversity and welfare) Forskningsinriktning: identitetspolitik, Europeisk integration, diskursteori, politisk filosofi, populism, nationalism, offentlig debatt om migration och identitet i och utanför Sverige

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.