Presentation

Jag forskar om polisiärt arbete med ett särskilt fokus på samverkan mellan polis och andra aktörer så som kommuner, statliga myndigheter och privata företag. För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om samverkansavtalet mellan Polismyndigheten och Stockholms stad. Jag har tidigare publicerat rapporter om insatser mot försäkringsbedrägerier, organiserad brottslighet och ekonomisk brottslighet.