Presentation

Anders Wigerfelt fil. dr. i historia, bitr. professor i IMER, Dekanråd Kultur och samhälle.