Presentation

Prefekt på institutionen för idrottsvetenskap. Universitetslektor i Idrottsvetenskap med inriktning pedagogik.