Presentation

Biträdande prefekt på institutionen för idrottsvetenskap med särskilt ansvar för utbildningsfrågor och studentärenden. Universitetslektor i Idrottsvetenskap med inriktning pedagogik. Undervisar på lärarprogrammet främst i friluftsliv, orientering, hälsa och allmänna utbildningsområdet (UVK). Är också VFU-lärare