Presentation

Jag arbetar som högskolepedagogisk utvecklare både som kursgivande lärare och med konsultativa uppdrag. Kommunikation, genus och makt är teman jag har kompetens inom. Breddat deltagande och akademiska färdigheter är områden jag gärna arbetar med.