Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) studerar mediers betydelse för kultur och samhälle samt för mänskligt tänkande och vardagsliv, detta både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv. Delar av forskningen bedrivs inom ramen för det tvärvetenskapliga fältet Communication for Development.

Traditionellt sätt har Medie- och kommunikationsvetenskap framför allt haft en analytisk och kritisk prägel, men denna prägel har alltmer kompletterats med konstnärliga och praktikbaserade ansatser, inte minst vid Malmö universitet.

Forskningsinriktningar

Forskningsinriktningar inom Medie- och kommunikationsvetenskap i Malmö inkluderar analyser av:

 • digitala medier
 • aktivism och sociala rörelser
 • medieproduktionsprocesser och journalistik
 • publikaktiviteter
 • politisk kommunikation
 • migration
 • algoritmer
 • datafiering och datakulturer
 • extremism och nät-radikalisering
 • kriskommunikation
 • museer och arkivprocesser.

Det gemensamma för forskningen är ett kritiskt perspektiv med fokus på föränderliga maktrelationer och intersektionalitetsfrågor rörande bland annat klass, genus, ålder, ras, etnicitet och sexualitet.

Communication for Development

Communication for Development vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) är ett tvärvetenskapligt fält som kombinerar kommunikationsforskning med utvecklingsforskning och det fokuserar på kultur, medier och utveckling. Kommunikation studeras i både lokala och globala kontexter, främst i relation till social förändring. Ämnets rötter kan spåras till antropologi, sociologi, humangeografi, migration och kulturstudier, allt i relation till kommunikation för (hållbar) utveckling, och med hjälp av en både kritisk och praktisk hållning.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 23
Totalt antal träffar: 14

Forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap

Malmö universitet har forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap.

Medie- och kommunikationsvetenskap fokuserar på mediers betydelse för kultur och samhälle och för människors tänkande och dagliga tillvaro, både ur ett historiskt och ett samtidsperspektiv. Ämnet omfattar både traditionella massmedier och digitala medier.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Tina Askanius

Mer om forskarutbildning vid Malmö universitet