Presentation

Bengt Svensson, professor i socialt arbete. Arbetar f n med flera forskningsprojekt. 1) Narkotikapolitik och narkotikadebatt 2) Sexualitet och narkotikamissbruk 3) Tvångsvård av personer med narkotikamissbruk
4) Ofrivilligt utskrivna från underhållsbehandling. 5) Föräldrar till vuxna barn med narkotikamissbruk

Undervisar om ovanstående ämnen.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.