Presentation

Med en bakgrund som socionom och med en masterexamen i sexologi, har Camilla tidigare arbetat som skolkurator och kurator på ungdomsmottagning. Hon har även arbetat som projektledare inom Malmö stad, i ett projekt med fokus på unga migranter, sexualundervisning och sexualitetsfrågor. Hennes forskning handlar om unga hbtq-migranters levnadsvillkor sett ur olika hälsoperspektiv.