Presentation

Camilla har en bakgrund inom social omsorg och en socionomexamen, samt en masterexamen i sexologi. Hon har tidigare arbetat som skolkurator, kurator på ungdomsmottagning och som projektledare i Malmö stad, där hon tog fram en rapport med fokus på unga migranter, sexualundervisning och sexualitetsfrågor. Hennes forskning på CSS är en kvalitativ intervjustudie med unga hbtq+-personer som har migrationserfarenheter. Studien har bland annat fokus på självupplevda berättelser om hur sexuell identitet och könsidentitet haft betydelse i hemlandet, under migration och efter ankomst till Sverige. Camilla har även skrivit ett avsnitt om hbtq-migranter i antologin "Sexualitet och migration i välfärdsarbete".(se publikationer)