Carin Cuadra

Carin
Cuadra
Bitr/vice prefekt/Professor

email icon carin.cuadra@mau.se
phone icon 040-6657499

location Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning


Mer om min forskning

Presentation

Min forskning är inriktad mot ekosocialt arbete och det sociala arbetets roll i katastrofriskreducering och krisberedskap. Jag har även lång erfarhet av forskning om hur människobehandlande organisationer förhåller sig till samhällets mångfald och till krav på likabehandling och likvärdighet.

Jag är gränsgångare vid Institutet för hållbar stadsutveckling och bedriver forskning om ekosociala interventioner.