Presentation

Min forskning är inriktad mot ekosocialt arbete och det sociala arbetets roll i katastrofriskreducering och krisberedskap. Jag har även lång erfarenhet av forskning om hur människobehandlande organisationer förhåller sig till samhällets mångfald och till krav på likabehandling och likvärdighet.

Jag är gränsgångare vid Institutet för hållbar stadsutveckling, ISU och bedriver forskning om ekosociala interventioner.