Presentation

Forskningshandläggare vid Grants Office, Universitetskansliet

  • Ger rådgivning och stöd kring extern forskningsfinansiering och strategiska forskningsfrågor.
  • Redaktör för universitetets nyhetsbrev för forskning, "Forskningsnytt".
  • Koordinerade universitetets ledarskapsprogram "Framtidens forskningsledare" 2020-2022.

Forskning

Jag disputerade 2011 vid Lunds universitet på en avhandling om politik, makt och normer i relation till familjebildning. Numera ligger mina forskningsintressen i skärningspunkten mellan kulturhistoria och kritisk kulturarvsvetenskap. Jag är särskilt intresserad av vilken roll historia och kulturarv har i dagens samhälle och hur spåren av det förflutna kan förstås och användas i samtiden, men även i framtiden. Bland annat har jag studerat hur museer utvecklar och arbetar med sociala innovationer, hur kulturarvspedagogik kan göras mer inkluderande, och hur arkeologiska platser (med massakern i Sandby borg på Öland som exempel) kan problematiseras och kommuniceras. Jag har flera års erfarenhet från kulturarvssektorn och har koordinerat såväl nationella som internationella samverkansprojekt.

Undervisning

Jag är utbildad gymnasielärare och skrivpedagog. Utöver min tjänst vid Universitetskansliet undervisar jag deltid på Fakulteten för lärande och samhälle och Fakulteten för kultur och samhälle. Där har jag undervisat på följande kurser: Kulturarv och kulturarvspedagogik (2018-2020), Historia II (2023) och Historia III (2023), Ämneslärarutbildningen, historia: Examensarbetet i fördjupningsämnet (2023), Creative Writing I (2022), Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieprojekt termin 5 (2022).