Inom historia studeras hur samhälle, människors livsvillkor och erfarenheter förändras över tid. Forskningsmiljön präglas av en rad inriktningar.

Här finns social- och kulturhistorisk forskning med inriktning mot bland annat sociala och politiska rörelser, ungdoms- och populärkultur. Denna kännetecknas av en strävan att skriva historia ”underifrån” för att på så sätt synliggöra tidigare marginaliserade gruppers perspektiv. I detta sammanhang spelar muntlig historia en viktig roll.

Inom ämnet finns också historiedidaktisk forskning med intresse för frågor som berör kulturarv,  historiebruk och historieundervisning. Denna handlar om hur historia produceras, förmedlas och tas emot i såväl utbildningssammanhang, som samhället i stort.

Forskningen präglas av ett intresse för frågor om etnicitet, generation, genus, klass  och transnationalitet. Genom att sätta dessa i ett förändringsperspektiv kan ny kunskap skapas om  mångkulturella sammanhang och globaliseringsprocesser i vår samtid.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 47

Seniorforskare

Docent

  • Irene Andersson

Professorer emirata

  • Monika Edgren
  • Per Eliasson 
Totalt antal träffar: 20

Forskarutbildning inom historia

Malmö universitet har forskarutbildning inom forskarutbildningsämnet historia och historiedidaktik.