Presentation

Universitetslektor i historiedidaktik med inriktning mot bedömning. Är ämnesansvarig för, och undervisar på, ämneslärarprogrammets kurser i historia och historiedidaktik med metodik. Undervisar också om kulturarvspedagogik och samarbetar med Skoletjenesten Öresund. Är vfu-handledare och handleder examensarbeten. Handleder också doktorander med inriktning mot historiedidaktik. Har arbetat med stödmaterial, kartläggningsmaterial, kurs- och nationella prov i olika Skolverksuppdrag.