Presentation

Universitetslektor i historiedidaktik med inriktning mot bedömning. Undervisar främst på ämneslärarprogrammets kurser i historia och historiedidaktik med metodik, men även på historia - generella examina som magister/masterutbildningen, samt i UV-kurser och på VAL-utbildningen. Är vfu-handledare och handleder examensarbeten. Handleder också doktorander med inriktning mot historiedidaktik. Har arbetat med stödmaterial, kartläggningsmaterial, kurs- och nationella prov i olika Skolverksuppdrag. Forskningsintresset rör historiedidaktik, ämneslitteracitet och kulturarvsprocesser. Från 230828 är jag tjänstledig från Malmö univeristet.