Presentation

Cecilia Ljunggren RN RSCN MNSC

Cecilia Ljunggren är leg. sjuksköterska och specialistutbildad barnsjuksköterska. Hon har en Fil mag. med inriktning pediatrik och en masterexamen med inriktning pedagogik från Malmö universitet. Hennes forskningsområden är barns hälsa och ohälsa och drama som pedagogisk metod. Cecilia ingår i forskargrupperna Barn och familjers hälsa och Pedagogik och profession. I forskargruppen Barns och familjers hälsa bedrivs forskning inom pediatrisk vård och omsorg med fokus på barn och deras familjer i det omgivande samhället. I forskargruppen Pedagogik och profession syftar forskningsfrågorna till att synliggöra och kritiskt granska lärande- och påverkansprocesser inom vård, hälsa och omsorg och bidrar på så sätt till utveckling av såväl utbildningar som verksamhet.

Cecilia är kursansvarig i handledarutbildningen på avancerad nivå. Hon är även kursansvarig, föreläsare och examinator i kurserna handledning och primärvård i sjuksköterskeprogrammet och föreläsare i specialistutbildningen med inriktning barn och ungdomar.

Pågående forskning och utvecklingsprojekt

• Ledarskap och handledning med drama som professionell metod för specialist barnsjuksköterskor. En studie i specialistutbildningen med inriktning barn och ungdomar

• Handledning och strukturerade läraktiviteter

• Drama som pedagogisk metod

• Interventionsstudie inom elevhälsan för att stödja unga att hantera sina vardagliga utmaningar

Erfarenhet

Har en klinisk erfarenhet som barnsjuksköterska inom barnakutsjukvården och som skolsköterska på Limhamn i Malmö. Hon har flera års erfarenhet av uppdrag som samtalsledare i kris med inriktning barn och ungdomar i Malmö stad. Hon har även varit verksam på Lunds universitet, Medicinska fakulteten som universitetsadjunkt med uppdrag som kursansvarig, inriktningsansvarig, föreläsare och handledare.