Forskningen inom vårdvetenskap är flervetenskaplig och omfattar det mänskliga livets alla skeenden, men även vårdarbetets organisation och praktik. Vid Malmö universitet bedrivs den vårdvetenskapliga forskningen med målsättningen att bidra till en jämlik vård och hälsa.

Ämnesbeskrivning

Vårdvetenskap är ett flervetenskapligt ämne där en del utgörs av omvårdnad med fokus på hälsa, vård, promotion och prevention för olika grupper av människor i samhället.

Vårdvetenskap sträcker sig från livets början fram till ålderdomen, döendet och döden och innefattar:

  • kunskap om livet med funktionsnedsättning
  • långvarig sjukdom
  • fysisk och psykisk hälsa.

Ämnet innefattar även vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar och evidensbaserad praktik. Vårdvetenskap är således omfattande med tydligt fokus på personcentrering där personers/patienters perspektiv och delaktighet i olika vård- och omsorgssammanhang betonas.

Forskare, publikationer och projekt inom ämnet

Totalt antal träffar: 44
Totalt antal träffar: 24

Forskarutbildning i vårdvetenskap

Malmö universitet har forskarutbildning i vårdvetenskap.

Vårdvetenskap är flervetenskapligt och flerprofessionellt och omfattar studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till främjande av hälsa, förebyggande, stödjande, omvårdande och rehabiliterande åtgärder inom hälsa och vård i olika miljöer och sammanhang.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Elisabeth Carlson

Forskarutbildning vid Malmö universitet