Presentation

Charlie Kronberg tjänstgör som administrativ assistent på TS kansli Fakulteten för teknik och samhälle, TS. Charlie är sekreterare för dekans beslutsmöte och administrativt stöd till dekan med ansvar för dekans kalender, samt administrativt stöd till prefekter och enhetschefer vid TS.

Du är välkommen att kontakta mig i frågor gällande

Dekanärenden

 • Anmälan till dekans beslutsmöte
 • Mötesförfrågningar
 • Dekankalender
 • Övriga frågor

Nyanställda

 • Multikort / passerkort / gästkort
 • DatorID, epost och personalkonto
 • Bokning av tillfällig låneutrustning
 • Skyltning av rum och bordsplacering
 • Låsskåp och postbox
 • Distributionslistor för epostadresser i Outlook

Timanställda

 • Timarvodering
 • Tidrapportering i Primula

Bokning och beställning

 • Beställning av IT-utrustning, litteratur, blomster m.m.
 • Fakturagranskning, leveransstatus, leveranskvittens
 • Resebokningar
 • Lunch- och fikabeställning
 • Events (sommarfest/julfest)

Lokaler

 • Lokalbokning och rumsbokning
 • För behörighet att boka grupprum på Niagara
 • Bokning av sal på Niagara / Gäddan / Orkanen