Presentation

Christel Bahtsevani, leg sjuksköterska, Dr. Med. Vet., Lektor i vårdvetenskap. Forskningsämne: Användning av forskningsresultat i klinisk verksamhet - utvärdering av evidensbaserad vård och implementering av kliniska riktlinjer. Undervisning: Omvårdnad som vetenskapligt ämne, omvårdnadsteorier, forskningsmetodik, evidensbaserad vård, handledning och examinering av uppsatsarbeten.