CB

Christel
Bahtsevani
Vicedekan/Universitetslektor

email icon christel.bahtsevani@mau.se
phone icon 040-6657427

location Vårdvetenskap


Mer om min forskning

Presentation

Christel Bahtsevani, leg sjuksköterska, Dr. Med. Vet., Lektor i vårdvetenskap. Forskningsämne: Användning av forskningsresultat i klinisk verksamhet - utvärdering av evidensbaserad vård och implementering av kliniska riktlinjer. Undervisning: Omvårdnad som vetenskapligt ämne, omvårdnadsteorier, forskningsmetodik, evidensbaserad vård, handledning och examinering av uppsatsarbeten.