Presentation

Christian Fernandez, fil.dr. i statsvetenskap, forskare. Inriktning mot medborgarskap, skola, mångkulturalism, tolerans och politisk filosofi. Forskning och forskningskoordinering. Lektor vid institutionen för Globala politiska studier och forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.

Aktiviteter