Presentation

Jag är docent och lektor i statsvetenskap vid institutionen för Globala politiska studier (GPS), forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) samt ansvarig för masterprogrammen i internationell migration och etniska relationer (IMER). Mitt primära forskningsintresse är medborgarskap sett ur olika tematiska perspektiv: migration och integration, nationellt och postnationellt, mångfald och mångkultur, skola och utbildning. Jag har också ett långvarigt intresse för tolerans, liberalism och neorepublikansk teori. Under senare år har jag också skrivit en del om yttrandefrihet och politisk korrekthet samt skandinavisk migrations- och integrationspolitik. Politisk-teoretiska frågeställningar och ansatser är utgångspunkter i det mesta jag gör, gärna i kombination med fallstudier.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.

Aktiviteter