Presentation

Jag koordinerar universitetsgemensamma forskarutbilningsfrågor. Jag hjälper till med det mesta som handlar om forskarutbildning och doktorander. Jag är handläggare i Kommittén för forskarutbildning och driver universitetsgemensamt kvalitetsarbete och utveckling.

En del av min tid ägnar jag åt forskning på Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik. Min forskning handlar om kvantmekaniska effekter i gasmolekyler som jag studerar med hjälp av intensiv röntgenstrålning. En stor del av forskningen äger rum på MAX IV-laboratoriet i Lund.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.

Meriter