Presentation

Biträdande professor i materialvetenskap, docent in MaterialsSceince, Tekn.Dr. i konstruktionsmaterial, LTH, Civilingenjör teknisk fysik,LTH. Forskningsområden: Materialteknik, brottmekanik, väteförsprödning, utmattning, bentillväxt, spänningskorrosion; fasfältsteori, röntgen- och neutrondiffraktion, interface-mekanik, dislokationsteori. Undervisar i materialvetenskap och närliggande områden på grundläggande och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen.