Presentation

Biträdande professor i materialvetenskap, docent i materialvetenskap, Tekn.Dr. i konstruktionsmaterial, LTH, Civilingenjör teknisk fysik,LTH.

Forskningsområden: Materialteknik, brottmekanik, väteförsprödning, utmattning, bentillväxt, spänningskorrosion; fasfältsteori, röntgen- och neutrondiffraktion, interface-mekanik, dislokationsteori.

Undervisar i materialvetenskap och närliggande områden på grundläggande och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. Särskilt engagemang i hållbar social utveckling ur ett ingenjörsperspektiv, både genom kurser och samverkan inom biståndssfären.

Undervisning