Vår forskning inom materialvetenskap fokuserar på strukturell karaktärisering och flerskalig modellering in situ för att studera och förutsäga materialegenskaper. Tillämpningarna sträcker sig från att undersöka katalytiska egenskaper hos tunna filmer till modellering av fasomvandling i strukturmaterial.

Forskare, publikationer och projekt