Vår forskning inom materialvetenskap fokuserar på strukturell karaktärisering och flerskalig modellering in situ för att studera och förutsäga materialegenskaper. Tillämpningarna sträcker sig från att undersöka katalytiska egenskaper hos tunna filmer till modellering av fasomvandling i strukturmaterial.

Forskare, publikationer och projekt

Forskarutbildning

Malmö universitet har forskarutbildning i forskarutbildningsämnet tillämpad fysik.

Tillämpad fysik utgörs av de delar av fysiken som är relevanta för tekniska tillämpningar och naturfenomen. För utbildningen i Malmö inkluderar dessa delar materialvetenskap, atom- och astrofysik och synkrotronljusfysik med tillämpningar.

Kontaktperson för forskarutbildningsämnet tillämpad fysik: Henrik Hartman