Presentation

Christina Johansson är lektor i Internationell migration och etniska relationer. I sin forskning har hon bland annat intresserat sig för frågor om hur relationen mellan stat, nation, migrationspolitik och representationer gestaltar sig i en svensk kontext. Ett annat forskningsintresse är museer, skola och migration. Under flera år var hon anknuten till "the Ludwig Boltzmann Institute for European History and Public Spheres" i Wien, där hon medverkade i ett projekt som fokuserade på hur utbildningsinstitutioner i olika länder minns och representerar migration. Hennes senaste projekt handlar om museer och integration.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.