Presentation

Comfort är doktorand i idrottsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap vid Malmö universitet, institutionen för idrottsvetenskap. Hennes doktorandprojekt utforskar barn-och ungdomars integration genom idrott i Sverige och Uganda. Forskningen använder en Participatory Action Research-strategi för att utforska utvalda fall av idrottsbaserade projekt och organisationer som bidrar till integration\