Presentation

Studerar ärftliga och immunologiska faktorers betydelse för kolonisation av kariesframkallande bakterier, utveckling av metoder att minska kolonisation och förändra egenskaper hos kariesframkallande bakterier, mikrobiologiska och biokemiska processer i dentinkaries. Minimalt invasiv tandvård, kariesexkaveringsmetoder.