Presentation

Jag är tandläkare och specialist i ortodonti (tandreglering). Jag arbetar halvtid som övertandläkare vid Folktandvården Östergötland, och halvtid som doktorand här vid Malmö Universitet.

Min forskning handlar om jämlik tandregleringsvård och om bettavvikelsers påverkan på livskvalitet. Du kan läsa mer om min forskning på;

[Vetenskap och Hälsa] (https://www.vetenskaphalsa.se/tag/bettavvikelse/)

[Tandläkartidningen] (https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/jamlikhet-inom-ortodonti-undersoks/)

[Tandläkartidningen] (https://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/pris-till-basta-forskningsrapport/)