Presentation

Emma Tornborg är FD i litteraturvetenskap och lektor i svenska och lärande. Hon disputerade 2014 med avhandlingen What Literature Can Make Us See: Poetry, Intermediality, Mental Imagery. Hennes forskningsintressen kretsar främst kring poesi och intemediala relationer mellan litteratur och andra medietyper, på senare tid ofta i ett ekokritiskt eller posthumanistiskt perspektiv. Hon har även forskat om barnlitteratur, framförallt bilderböcker, där mediets intermediala egenskaper har varit i fokus.