Presentation

Erica Li Lundqvist är universitetslektor i religionsvetenskap. Hon disputerade i islamologi vid Lunds universitet år 2013 med avhandlingen "Gayted Communities: Marginalized Sexualities in Lebanon" som undersöker hur homosexuella identiteter förvärvas, verifieras och spelas ut i Libanon.

Hon undervisar bland annat om egyptisk religion, islam i nutid och dåtid, religion och genus, religion och identitet, värdegrundsfrågor, normkritik samt främlingsfientlighet och rasism.

Hon bedriver forskning framförallt inom religionshistoria med inriktning mot islamologi och då främst frågor som rör sexualitet, identitet och migration.