Presentation

Farid Naisan är civ. ing. VoV. Har över 12 års industri erfarenhet av programutveckling i windows i C,C++, MFC och VB. Har utvecklat och undervisat många grund- och avancerade kurser, i .NET med C#, VB, samt med Java and Python. Farid Naisan har genom sin långa undervisningskarriär specialiserat sig inom objektorienterad analys och design, och projektdrivet lärande.