Presentation

Min forskning har rört sig inom två huvudområden. Klassformering i Nordtalanten och kulturteoretiska aspekter på ålder, åldrande och den åldrande kroppen i omsorgen. Inom dessa områden har jag skrivit ett antal böcker och artiklar. I min forskargärning har jag varit trogen ett kvalitativt metodologiska arbetssätt. Detta faller sig naturligt med tanke på min akademiska uppfostran som etnolog där kvalitativa aspekter på människors vardagsuppfattningar sätts i första rummet. Studierna har byggt på en kombination av olika sorters material, intervjuer och deltagande observationer i etnografiska studier, närläsning av olika sorters historiskt material, såsom kyrkoböcker, bouppteckningar, protokolltexter, och massmedialt material. Teoretiskt har intresset alltid kretsat kring spörsmål som formering av identitet – arbetare, sjukvårds/omsorgspersonal, gammal, sjuk, svensk icke-svensk etc. Med rötterna i Kulturanalys och Cultural studies har jag i min forskning intresserat mig för de vardagliga sammanhangen där teman som klassupffattningar, åldrandet och omsorgen, åldrandet och migrantskapet kan ses som levda praktiker.