Presentation

Studierektor, medie- och kommunikationsvetenskap

Min forskning handlar om tid, makt, medialisering och logistiska medier. Jag använder främst etnografisk metod.

Jag undervisar bland annat på kurserna Mediehistoria, Medieproduktion och produktionskultur, Samtida medieforskning, Akademiskt skrivande och Att skriva och publicera i digitala medier

Aktiviteter

Meriter