FH

Fredrik
Hansson
Bitr/vice prefekt/Universitetslektor

email icon fredrik.hansson@mau.se
phone icon 040-6657207

location Kultur, språk och medier


Mer om min forskning

Presentation

Fredrik Hansson är fil. dr i Svenska med didaktisk inriktning. Avhandlingen På jakt efter språk (2011) handlade om hanteringen av språkvetenskapliga begrepp i gymnasieskolans svenskämne. Pågående forskning handlar om genrepedagogik och ämneskonceptioner, om bernsteinsk analys, om lärares hantering av klassrumssituationer och om elevers uppfattning av olika typer av stöttning (scaffolding).