Utbildningsvetenskap är ett brett område som innefattar många olika dimensioner av forskning om utbildning, undervisning och lärande, vilket är centrala områden för yrkesutbildning till lärare men även av relevans i andra utbildningssammanhang.

Forskningen inriktas på olika nivåer av utbildning, såsom utbildningens organisation och ledning utifrån politiska, sociala, ekonomiska och kulturella perspektiv, den lärandes förutsättningar, innehållet för lärande, samt studier av lärares och skolledares arbete för att planera, genomföra och utvärdera utbildning.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 82
Totalt antal träffar: 21